top of page
Pedestres de uma vista Ariel

OM OSS

FAPS - Federation of Portuguese Associations in Sweden

 

FAPS är organisationen som samlar portugisiska föreningar i Sverige och grundades i januari 1980. Då fanns det cirka 3 000 portugiser i Sverige och det fanns 10 föreningar. Alla, med undantag för Casa Portuguesa, gick med i den portugisiska federationen. Idag finns det cirka 2500 portugiser i Sverige och 5 föreningar.

 

KORTFATTAD BAKGRUND

På morgonen den 27 januari 1980 lämnade Filipe Faria och Manuel Machado de Malmö Stockholms centralstation. För folket i södra Europa och även för svenskarna i söder var det fruktansvärt kallt. Strax efter, när de kom från ett hotell, träffade de Helder Bastos och Mário Soeiro från Göteborg. De fyra, iskalla, fortsatte gå mot gatan som idag bär namnet Rua Olof Palme. Väl framme vid Lusitânia-anläggningarna träffade de Alberto Ramos och Arnaldo Pires från Gustavsberg. Där väntade de och sedan kom António Afonso och Salgueiro, medlemmar av Lusitânia APE.

MÅL

a) Förena portugisiska föreningars verksamhet i Sverige och främja initiativ som syftar till invandrares välstånd och kulturell utveckling.

 

b) Främja försvaret av medborgerliga och sociala rättigheter som invandrare garanterar i Sveriges grundlag, i den portugisiska republikens grundlag och i andra normer för svensk, portugisisk och internationell rätt.

 

c) Bidra till att garantera jämlikhet och solidaritet, både med svenskar och invandrare av andra nationaliteter, anpassa och integrera invandrare i det svenska dagliga livet inom ramen för ömsesidig respekt och möjlighet att bevara olika språk och kulturer.

 

d) Bidra till tillnärmningen av förbindelserna med portugisiska emigranter från andra länder inom ramen för enighet och ömsesidigt bistånd och till att befästa framsteg mot gemensamma intressen.

 

e) Försvara portugisiska barns och föräldrars språkliga och kulturella intressen inom det svenska skolsystemet, garantera dem undervisning i portugisiskt språk och kultur för att främja tvåspråkighet och bikulturell identitet.

 

f) Försvara portugisiska invandrares ekonomiska, sociala, religiösa och juridiska rättigheter inför portugisiska, svenska och internationella myndigheter.

QuemSomosFAPS CAPA 2.jpg

FÖRENINGAR: Portugisiskt hus i Malmö | Göteborgs familjecenter | Lusitânia APE | Portugisiska unionen i Göteborg

Unga FAPS | FAPS Kvinnor

bottom of page