Sverige fönster

Nyheter från svensk press, utvalda för en portugisisk publik.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------

Sverige avvisar hot om repressalier från Ryssland

En taleskvinna för det ryska utrikesdepartementet hotade Sverige och Finland med "allvarliga politiska och militära konsekvenser" om dessa länder gick med i Nato.

Sveriges statsminister avvisade hotet och förklarade att Sveriges beslut att gå med i Nato "enbart är upp till landet och inte på Ryssland".

Försvarsmaktens överbefälhavare påpekade att Sverige har ett nära samarbete med Nato och statsministern betonade att landet inte överväger att gå med i Nato i nuläget.  

► Nyheter Dagens | https://www.dn.se/sverige/ryssland-maste-svara-om-sverige-gar-med-i-nato/  
► Regeringskansliet | https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/kommentar-fran-statsminister-magdalena-andersson-till-det-sakerhetspolitiska-laget/
► Observatör | https://observador.pt/2022/02/25/finlandia-e-suecia-na-mira-de-putin-russia-ameaca-com-serias-repercussoes-militares-se-paises-aderirem-a-nato/
► Express | https://expresso.pt/internacional/russia-tomara-medidas-caso-a-finlandia-ea-suecia-integrem-a-nato/

SVERIGEMINUT

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ( Folkhälsomyndigheten ) är en svensk statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet.  ( Socialavdelningen ). Dess motsvarighet i Portugal är generaldirektoratet för hälsa.

Den är dedikerad till att ha ansvaret att stödja det svenska samhället, med syfte att främja invånarnas hälsa, förebygga hälsoproblem och skydda samhället mot faror och hot mot folkhälsan.

Det är baserat i städerna Solna och Östersund och har cirka 500 anställda, varav hälften ägnar sig åt förebyggande av smittsamma sjukdomar och andra hälften till folkhälsoåtgärder på nationell nivå.

Den samarbetar aktivt med Europeiska unionen och Världshälsoorganisationen (WHO).

Bland dess direktörer finns Karin Tegmark Wisell (generaldirektör) och Anders Tegnell (chefepidemiolog).

 

► Folkhälsomyndigheten | https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/

► Folkhälsomyndigheten | https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/vart-uppdrag/

Sverige rekommenderar fjärde dosen för personer över 80 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den fjärde dosen av vaccinet mot covid-19 ges till personer över 80 år samt till andra äldre som bor på särskilda äldreboenden (SÄBO ) eller som bor. i eget hem.och få allmän hjälp ( hemtjänst ) eller sjukvård ( hemsjukvård ). 


►Nationella folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten) | https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/andra-pafyllnadsdos-vaccin-mot-covid-19-rekommenderas-till-personer-som-ar-80-ar-och- alre/
►Aftonbladet | https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3Jgxj9/senaste-nytt-om-coronaviruset
►Nyhetsdagbok | https://www.dn.pt/internacional/suecia-recomenda-quarta-dose-da-vacina-para-maiores-de-80-anos-14587055.html

9 februari – Sverige häver restriktionerna

 

Vid en presskonferens meddelade statsminister Magdalena Andersson, hälsominister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens direktör Karin Tegmark Wisell att restriktionerna upphör från och med onsdagen den 9 februari.

De påpekade också att pandemin inte är över ännu och att några restriktioner kvarstår.

 

Efter 2 år av covid-pandemin - plåga Sverige - är det dags att lätta på dessa restriktioner och regler som införs eller rekommenderas.

Med restriktionerna borta kan människor leva tillsammans igen:

 

  • De kan äta tillsammans och ha fester.

  • Du kan gå till restaurangen.

  • Du behöver ingen mask på kollektivtrafiken.

  • De kan gå till butiker, utan begränsningar.

  • De kan gå på sportevenemang igen.

 

 

Detta hävande av restriktionerna motiveras av att de flesta av de smittade inte har allvarlig sjukdom eller dör.

Men det finns fortfarande några rekommendationer på plats:

 

  • Folk borde få vaccinet om de inte redan har gjort det.

  • Folk ska stanna hemma om de känner sig sjuka.

  • De som inte är vaccinerade måste hålla fysiskt avstånd.

 

 

8 sidor | https://8sidor.se/sverige/2022/02/sverige-tar-bort-reglerna/

GöteborgsPosten | https://www.gp.se/nyheter/sverige/rekommendationerna-som-ligger-kvar-efter-9-februari-1.65097751

Experter tror att Sverige är nära immunitet

29 januari 2022

Tom Britton, en matematiker som studerar Covid-epidemin, tror att flockimmunitet ( flockimmunitet ) kommer att nås snart, kanske inom en vecka eller två, när smittkurvorna börjar avta.

En annan expert, epidemiologen Joakim Dillner, tror att Sverige inom en eller två veckor kommer att nå toppen av infektioner, då landet har skaffat sig befolkningsimmunitet ( befolkningsimmunitet ).  

Begreppet flockimmunitet har skapat stor uppståndelse under epidemin, och Folkhälsomyndigheten undviker begreppet. Britta Björkholm, myndighetens sektionschef, uppskattar att befolkningsimmunitet (immunitet i befolkningen ) kommer att ske inom någon vecka, när smittkurvorna börjar avta.

►Dagens Nyheter | https://www.dn.se/sverige/experter-vi-ar-nara-flockimmunitet/

 

 

Sverige säger nej till vaccin mellan 5 och 11 år

27 januari 2022

Britta Björkholm – sektionschef på Folkhälsomyndigheten – meddelade vid en presskonferens att Allmänna hälsodirektoratet inte rekommenderar allmän vaccination av barn mellan 5 och 11 år. Anledningen är bedömningen att nyttan av vaccinet inte överväger riskerna, eftersom barn sällan har allvarlig sjukdom.

 

Längre fram i meddelandet lyftes det fram att liksom tidigare rekommenderas barn som har andra sjukdomar att ta vaccinet för att undvika allvarliga luftvägsinfektioner.

Och ännu längre fram betonade Britta Björkholm att beslutet kan ändras om det finns ny kunskap om covid-19.

►Dagens Nyheter | https://www.dn.se/sverige/fhm-ingen-vaccination-for-barn-mellan-5-och-11-ar/

Sverige stärker sin militära närvaro inför ett eventuellt ryskt hot

15 januari 2022

Fredagen den 14 januari 2022 skickade Sverige militära tillgångar för att förstärka försvaret av ön Gotland.

Cirka 100 soldater och ett 30-tal fordon sattes in för att förbättra öns försvar.

Flytten motiverades av den ökade spänningen i konflikten mellan Ryssland och Ukraina och även på grund av närvaron av ryska landstigningsfartyg i Östersjön.

Sverige avvisar i detta sammanhang alla påtryckningar från Ryssland som försöker begränsa landets militära suveränitet i dess möjlighet att samarbeta med Nato, samtidigt som de inte vill vara en del av alliansen.

INFO

Ön Gotland ligger i Östersjön, cirka 90 km från den svenska kusten och cirka 350 km från det ryska territoriet Kaliningrad.

Öns försvar bygger på Gotlands pansarregemente (''Gotlands regemente''), och även på långdistansflygvärnsmissiler.

►Göteborgs-Posten | https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/stor-styrka-till-gotland-f%C3%B6rsvarets-insatschef-vi-anpassar-beredskapen-1.63700357

►Nyhetsdagbok | https://www.dn.pt/internacional/suecia-envia-tanques-para-patrulhar-ilha-do-baltico-devido-a-tensoes-com-a-russia-14493327.html

 

 

Sveriges statsminister är smittad av Covid-19

14 januari 2022

Efter ett stort möte i riksdagen i veckan testade flera politiker positivt för Covid-19.

Bland dem finns Magdalena Andersson (statsminister), Annie Lööf (ledare för Centerpartiet) och Per Bolund (en av Miljöpartiets språkrör).

Enligt Folkhälsomyndigheten registrerades 25 000 nya infektioner under onsdagen denna vecka i Sverige.

 

 

►8 sidor | https://8sidor.se/sverige/2022/01/statsministern-ar-smittad/

►Dagens Nyheter | https://www.dn.se/sverige/statsminister-magdalena-andersson-covidsmittad/

 

 

COVID-19 - Restriktioner upphör i Sverige den 29 september

28 september 2021

 

Restriktionerna motiverade av covid-19 upphör den 29 september för vaccinerade personer.

Från och med denna dag rekommenderas inte längre restriktioner för offentliga och privata sammankomster, samt besök på restauranger och nattklubbar. Även distansarbete läggs åt sidan.

Endast ovaccinerade människor fortsätter att leva med vissa restriktioner: håll fysiskt avstånd, undvik sammankomster och undvik kontakt med äldre och personer från riskgrupper.

►Göteborgs-Posten | https://www.gp.se/nyheter/sverige/det-h%C3%A4r-f%C3%A5r-du-g%C3%B6ra-i-dag-1.55966496

►Dagens Nyheter | https://www.dn.se/varlden/restriktioner-kvar-i-stora-delar-av-europa-nar-sverige-oppnar/

Svenska kyrkans val 2021

25 september 2021

Kyrkoval i Sverige 2021 hölls den 19 september 2021 för att välja Svenska kyrkans lokala, regionala och nationella ledare under 4-årsperioden mellan 2021 och 2025.

Svenska kyrkans 5,8 miljoner medlemmar, över 16 år, kunde lämna in sina valsedlar och välja bland de 15 valgrupper som deltog i evenemanget – inklusive 4 politiska partier.

17 % av de röstberättigade väljarna deltog i dessa val. Det preliminära resultatet av valet till Svenska kyrkans fullmäktige ( Kyrkomötet ) är följande:

1. Socialdemokratiska partiet (Socialdemokraterna) 27 %

2. POSK – Political Independents (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) 19%

3. Centerpartiet (Centerpartiet) 11 %

4. Borgerligt alternativ 8 %

5. Sverigedemokraterna (Sverigedemokraterna) 7 %

6. Vänster (Vänstern i Svenska Kyrkan) 7%

►Svenska kyrkan | Kyrkovalet - demokrati i kyrkan (Kyrkoval – kyrkodemokrati) | http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/

►Svenska kyrkan | Om kyrkovalet (Om kyrkliga val) | https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/om-kyrkovalet

INFO

Svenska kyrkan ( Svenska kyrkan ) är en protestantisk kyrka av den lutherska bekännelsen.

 

Han övergav den romersk-katolska kyrkans dogmer och anslöt sig till den protestantiska reformationens postulat genom beslut av de svenska biskoparna i Västerås stad år 1527.

 

Fram till 1999 var den en statskyrka ( statskyrka ), underställd Sveriges regering. År 2000 blev den självständig i förhållande till staten, även om den reglerades av Svenska kyrkans lag (SFS 1998:1591), enligt vilken den ska följa den evangelisk-lutherska tron, vara demokratisk och täcka hela Sveriges territorium.

 

 

COVID-19: Vaccination av barn mellan 12 och 15 år

19 september 2021

 

 

Den 16 september meddelade Folkhälsomyndigheten beslutet att rekommendera vaccination av barn mellan 12 och 15 år som en skyddsåtgärd mot Covid-19.

 

 

►Folkhälsomyndigheten | https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/september/allman-vaccination-mot-covid-19-fran-12-ar/#:~:text=Folkh%C3%A4lsomyndigheten% 20har%20beslutat%20att%20rekommendera,kan%20f%C3%A5%20skydd%20mot%20sjukdomen

 

 

Covid-19: Slut på restriktioner den 29 september

10 september 2021

 

 

Chefsepidemiolog Anders Tegnell meddelar att restriktionerna hävs den 29 september 2021. Men han tillägger att vissa rekommendationer kommer att finnas kvar för personer över 16 år som inte är vaccinerade.

 

Tegnell framhåller att vaccineringen kommer att fortsätta med tanke på att det fortfarande finns många personer utan vaccin, framför allt i åldersgruppen 30-39 år och bland unga med invandrarbakgrund.

Vid denna tidpunkt har 82 % av personer över 16 år redan fått en dos av vaccinet, och 71 % har redan fått fullständig vaccination.

 

 

Rekommendationer för att minska smittspridning

 

• Håll avstånd till andra

• Arbeta hemifrån om möjligt

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten

• Stanna hemma om du är sjuk

• Gör ett coronatest om du är sjuk

 

 

►Aftonbladet | https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G30vxl/sarskilda-rekommendationer-for-Aftonbladetovaccinerade

►SVT Text | https://www.svt.se/text-tv/106

►8 sidor | https://8sidor.se/sverige/2021/02/nya-rad-om-corona/

 

 

COVID-19: Lärarförbundet vill att 12-åringar ska vaccineras

16 augusti 2021

 

 

Lärarförbundet ”Lärarnas Riksförbund” anser att barn från 12 år bör vaccineras mot Covid. Enligt hans uppfattning, även om dessa barn sällan har allvarlig sjukdom, kan de vara ett medel för att överföra samma sjukdom. Tvärtom anser inte Folkhälsomyndigheten att det finns anledning att vaccinera denna åldersgrupp eftersom risken för sjukdom är lägre.

 

 

INFO

 

* Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som arbetar för att främja invånarnas hälsa, förebygga hälsoproblem och skydda samhället från faror och hot mot folkhälsan. Den har ett särskilt ansvar för att skydda mot smittsamma sjukdomar och samordna åtgärder på nationell nivå.

 

* Lärarna i Sverige är i grunden organiserade i två förbund: Lärarförbundet ( Lärarförbundet ) och Lärarnas Riksförbund ( Lärarnas Riksförbund ).

 

 

►SVT Text | Lärarfack: Vaccinera 12-åringar | https://www.svt.se/text-tv/107

►Göteborgs-Posten | Stoppa smittan – vaccinera även yngre elever | https://www.gp.se/debatt/stoppa-smittan-vaccinera-%C3%A4ven-yngre-elever-1.52835431

 

 

Norge begränsar resor från Sverige

14 augusti 2021

 

Norge inför restriktioner för resenärer som kommer från Värmlands och Västerbottens län i Sverige. Dessa två regioner klassificeras som röda. Alla som inte har full vaccination eller inte har haft corona under de senaste 6 månaderna måste testas och sättas i karantän.

 

 

INFO

 

* Värmlands län ligger i Mellansverige och intill norska gränsen.

 

* Västerbottens län ligger i norra Sverige, vid Östersjön.

 

 

►SVT Text | Norge begränsar resort till regioner | https://www.svt.se/text-tv/106

 

 

Fotografering i Linköping

5 augusti 2021

 

 

En skottlossning i den svenska staden Linköping gjorde att två unga män skadades allvarligt.

Händelsen inträffade vid 19-tiden torsdagen den 5 augusti i centrala Berga, en förort i södra delen av staden.

Polisen säger att de känner till de två tonåringarna och deras kopplingar till kriminella gäng.

Det var många människor i området och polisen har samlat in många vittnesmål.

INFO

Linköping är Sveriges 8:e största stad; den ligger 200 km sydväst om Stockholm; har 115 000 invånare.

►Expressen | https://www.expressen.se/nyheter/skottlossning-i-linkoping-sj5rl/

►Aftonbladet |https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x41WAX/tva-skadade-i-skottlossning

►SVT Text| https://www.svt.se/text-tv/105

 

 

COVID-19-pandemin i Sverige - oktober 2020

28 oktober 2020

 

 

Den 27 oktober 2020 hade Sverige 115 785 bekräftade fall, med ett totalt antal av 2683 inlagda på intensivvård och 5918 dödsfall.

 

Det första fallet av coronavirus i Sverige bekräftades den 31 januari 2020. Patienten var en kvinna i 20-årsåldern som hade återvänt till Sverige den 24 januari efter att ha varit i den kinesiska staden Wuhan, som anses vara epicentrum för utbrottet. ny coronavirus. Hon placerades i isolering på Jönköpings lasarett i stabilt tillstånd. Hon förklarades botad den 3 mars.

 

Ursprunget till epidemin i Sverige tillskrevs till en början Italien. I juni korrigerade Karin Tegmark Wisell från Folkhälsomyndigheten (''Folkhälsomyndigheten'') dessa uppgifter och uppgav att ursprunget till denna epidemi inte bara var i Italien utan även i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och USA. bland annat..

 

Folkhälsomyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för att skydda mot denna smittsamma sjukdom och att samordna åtgärder på nationell nivå. En av dess ansvarsområden är att aktivt spåra kontakter från personer som identifierats ha sjukdomen. I sitt arbete samarbetar den aktivt med Europeiska unionen och Världshälsoorganisationen (''WHO'').

 

Den hårdast drabbade regionen i dag är Stockholm, följt av Västra Götaland. En bit bort ligger Skåne, Jönköping, Uppsala, Östergötland och Örebro.

 

 

►Folkhälsomyndigheten (''Nationella folkhälsomyndigheten'') | https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

►Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (Stockholm) | https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide

►Aftonbladet | https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-har-ar-de-senaste-siffrorna

►SVT | https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/coronaviruset-bekraftat-i-jonkoping

►Göteborgs-Posten | https://www.gp.se/nyheter/sverige/f%C3%B6rsta-svenska-coronafallet-kliniskt-frisk-1.24829340

►Göteborgs-Posten | https://www.gp.se/nyheter/sverige/s%C3%A5-kom-coronaviruset-in-i-sverige-1.29377862

►Folkhälsomyndigheten (''Nationella folkhälsomyndigheten'') | https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/

►Folkhälsomyndigheten (''Nationella folkhälsomyndigheten'') | 4 https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/vart-uppdrag/

►Folkhälsomyndigheten (''Nationella folkhälsomyndigheten'') | https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

 

 

50 % av den svenska befolkningen vaccinerade - juli 2021

30 juli 2021

 

 

Hälften av Sveriges vuxna befolkning är helt vaccinerade mot Covid -19, meddelade Folkhälsomyndigheten den 29 juli 2021.

 

Emma Spak, från Föreningen Kommuner och Landsting ("SKR"), framhåller också glädjen hon har över att mer än 80 % av personer över 65 år har fått fullt vaccin.

Matti Sällberg, forskare vid Karolinska Institutet, påpekar å sin sida att om allt fortsätter som det har varit kommer det i september eller oktober att finnas 70-80 % kompletta vacciner och därmed uppnådd flockimmunitet.

 

 

►Göteborgs-Posten | https://www.gp.se/nyheter/sverige/fhm-varannan-vuxen-svensk-nu-fullvaccinerad-1.52021791

 

Portugal apelsinen i corona

7 juni 2020

 

 

Dagstidningen GöteborgsPosten hänvisar till det tyska institutet "Robert Koch institut" för att rapportera att Sverige är det europeiska land som just nu drabbats hårdast av covid-19-pandemin – markerat med rött.

 

Härnäst kommer Storbritannien och Portugal – markerade i orange. Och så kommer resten av Europa – markerat med gult.

 

Grunden för denna klassificering är "antalet nysmittade personer i förhållande till befolkningen (fall per 100 000 invånare kumulativt under de senaste sju dagarna).

 

Sveriges utrikesdepartement förtydligade per mejl att man noterat den röda markeringen, men att det inte betyder något för Sverige då landet rekommenderar att inga onödiga resor till alla länder i världen görs förrän den 15 juli.

 

 

►GöteborgsPosten | https://www.gp.se/nyheter/sverige/sverige-lyser-r%C3%B6tt-p%C3%A5-tysklands-coronakarta-1.28916576

►Robert Koch-Institut | https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html

Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
Håll ögonen öppna...