top of page

VEM VI ÄR

Portugisiska kvinnor i Sverige är en ideell förening vars mål är att genom information, utbildning, solidaritet och 

utvecklingssamarbete främja jämställdhet i enlighet med FNs och EUs riktlinjer. Utbildning i mänskliga rättigheter, kvinnors och flickors rättigheter samt jämställdhet är PKS huvudsakliga verksamhetsområde, med syfte att implementera jämställdhetsintegrering (mainstreaming) i aktiviteter som portugisiska föreningar och organisationer i Sverige genomför.

Portugisiska kvinnor i Sverige är medlem i SIOS 

Kvinnokommitté. 

(http://siosnytthem.weebly.com/kvinnokommitteacute.html)

FAPS KVINNOR

STYRELSE

JOANA CASTELAR

* ORDFÖRANDE *

FERNANDA TORRE

*KASSÖR*

KONTAKTER

Hagalundsgatan 35 BV, 169 66 Solna

faps.kvinnor@gmail.com

PARTNERS

INDIVIDUELL PARTNER

30 kr / år

bottom of page